20131119
jużjestDer
Greifno7
z1moimzdjęciem
całośćdoprzejrzenia
tu

pozdro600rogerballen
20131110

theyhavethewatches
wehavethetimezostałamijedna
książkapozostałesątu
motto
buchhandlungWK

20131107

lifeonmars20131026
20131018

19,80


oddzisiajmożnakupić
6x9wksięgarniwsiedzibie
fundacjihelmutanewtona

fromtodayonyoucan
buy6x9intheKonig.Taschen
BuchhandlungfurFotografieGmbH
c/oHelmutNewtonFoundation

hierhierhier

20131004

-

tojakby
upraszczaćżywyorganizm,usuwając
zniegoteczęsci
ciała,którychsięnierozumie-zostaje
tylkoszkielet

20130911


sapirwhorf
badaniajęzykaniemieckiego

20130903


20130827

20130826

20130824


20130823
20130821allthegirlsplayedmentalgames
andalltheguysweredressedthesame

20130820


20130819

2013081720130816

beforecolor
therewasblue20130814
20130727
hotdogs


20130723

jedziemysamolotem

20130715
vogueing20130626
jesienią1939roku
widywanebyłynadWisłą
zbłąkanelamy,wielbłądy
ijelenie20130617

practicando

           


elcastellano
conJaviMarinaNataliayMateus

20130531

ragtime


20130521

poprosiłam
ojedno
zdjęcie


20130516

92


dnisłoneczne


20130424

heavypaper


20130418

ausspracheDeutschMein
Neues
Hobbystanowi
panoramiczne
wprowadzeniewstrefędziałań
określanychniekiedyjako
praktycznanauka
języka.