20131026
20131018

19,80


oddzisiajmożnakupić
6x9wksięgarniwsiedzibie
fundacjihelmutanewtona

fromtodayonyoucan
buy6x9intheKonig.Taschen
BuchhandlungfurFotografieGmbH
c/oHelmutNewtonFoundation

hierhierhier

20131004

-

tojakby
upraszczaćżywyorganizm,usuwając
zniegoteczęsci
ciała,którychsięnierozumie-zostaje
tylkoszkielet